Protože Toysaurus, z.s. je nezisková organizace, náš provoz a pořádání akcí je částečně kryt z členských poplatků, ale do velké míry je chod knihovny závislý na fundraisingu a grantech, které jsou však poměrně nejisté. Rádi bychom šli cestou samostatné udržitelnosti, zároveň ale chceme nechat naše služby co nejvíce finančně dostupné. I když se snažíme, aby naše náklady byly co nejnižší, každý rok potřebujeme získat 500 000 Kč na provoz a údržbu našich služeb. Věříme že s Vaší pomocí to dokážeme!

Potřebujeme neustále získávat finanční prostředky na:

  • Pokrytí našich provozní nákladů (zejména nájmu)
  • Údržbu a obnovu našich hraček
  • Koupi nových hraček a ztracených náhradních dílů
  • Výměnu tašek a boxů, abychom udrželi a zlepšili umístění a přehlednost našich hraček

Navíc potřebujeme prostředky pro náš dlouhodobý plán:

  • Nalézt vhodnější prostory, které umožní naší organizaci růst, zvýšit její schopnost samofinancování a spolupracovat s jinými skupinami
  • Nabídnout možnost půjčování hraček i dalším rodinám v jiných částech Prahy / městech

I malé množství může mít velký vliv na naši knihovnu hraček a rodiny s dětmi, které mohou těžit z vaší velkorysosti. Pokud Vám naše práce dává smysl, můžete nás podpořit na náš účet. Budeme rádi za každý pravidelný i jednorázový dar.

Účet: 8292128212/6100

Pokud nemůžete darovat, existuje spousta dalších způsobů podpory, například při Vašich běžných nákupech online s GIVTem. Vás nákup nebude stát ani o korunu více, ale prodejce nám z jeho provize dá malé procento.Máme pro Vás malý návod s vysvětlením jak to funguje Zde.

Darovací formulář

Můžete se rozhodnout darovat různé částky, ale pokud potřebujete nějaké rady, zde pro představu kolik potřebujeme:

  • 500 Kč na nákup dětské hračky
  • 1000 Kč na nákup větší hračky
  • 3000 Kč financuje akce pro děti
  • 10 000 Kč financuje týdenní provoz knihovny
Váš dar nám nesmírně pomáhá a pokud je vyšší než 2000 Kč (pro firmy) či 1000 kč (pro fyzické osoby) tak je daňově uznatelný dle zákona o daních z příjmu  § 15, odst.