V Toysauru dbáme na kvalitu služeb i půjčovaných hraček. Nenabízíme hračky, které jsou ze své podstaty k půjčování nevhodné (snadno se rozbijí, obtížně se udržují, mohli by se během převozu snadno poškodit apod.). Do katalogu jsou zařazeny hračky:

  • nové (nikdo si s nimi ještě nehrál),
  • použité (hračky s výpůjční historií nebo hračky darované rodiči) 
  • a renovované (vyřazené hračky, které se po renovaci/opravě vrací zpátky do oběhu). 

Protože jsme samy mámy od dětí, víme, že malý parťák je ten nejlepší kontrolor kvality, který vyvine maximální úsilí, aby prověřil fyzické vlastnosti hračky. A protože jsme v Toysauru transparentní, řídíme se následující politikou kvality, abyste vždy věděli, v jakém stavu si hračky půjčujete:

Kvalitu hračky hodnotíme

U každé hračky popsán její stav na stupnici od 5 – 10 (nová hračka). Hračky oceněné méně než pěti body, z katalogu vyřazujeme. S klesajícím bodovým ohodnocením klesá i ohodnocení hračky Toysarus body, tj. může se stát, že v katalogu hraček najdete novou hračku za tři Toysaurus body, a tu samou, vykazující známky použití, ale jen za dva body.

Hračky kontrolujeme

Hračky před každým půjčením a po každém vrácení pečlivě prohlížíme a kontrolujeme. Pečlivě zaznamenáme jakékoliv nalezené vady a rozhodneme, zda je hračka vhodná k dalšímu půjčení.

Hračky čistíme a dezinfikujeme

Každého, kdo si vypůjčí hračku před vámi, žádáme, aby vrátil zpět hračku otřenou a v dobrém stavu. I tak hračky po každém vrácení čistíme a dezinfikujeme.

Hračky v souladu s Toysauřími hodnotami

Velká část katalogu hraček pochází z darů, ale i přesto si vyhrazujeme právo dar odmítnout, je-li v rozporu s Toysauřími hodnotami.  

Něco v nepořádku?  Řekněte nám to!

Stane-li se, že dostanete hračku, jejíž stav je horší, než je uvedeno, máte možnost ji reklamovat přes vaše členské konto. Společně najdeme řešení, jak situaci vyřešit.